CONTACT

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến về dịch vụ,
hãy gửi ngay đến cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời thắc mắc giúp bạn.

* Mục đánh dấu * là mục bắt buộc

Bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân (bắt buộc)

Skygroup thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để trả lời và tư vấn các thắc mắc của khách hàng với mục đích
giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng.
Hạng mục: Tên, Tên công ty, Số điện thoại, Email sẽ được lưu trữ và duy trì 1 năm kể từ ngày tiếp nhận.

Vui lòng gửi các thắc mắc khác đến văn phòng đại diện theo địa chỉ bên dưới

Địa chỉ : 01.19, 1st floor, S3 Building, Sun Avenue, An Phu ward, District 2, HCMC
Số điẹn thoại : 028-2250-8248 (VN) 033-912-8391 (KR, EN)
Email : info@skygroup-vn.com